Аудиторські послуги за МСА

  • Аудит фінансової звітності складеної за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності (МСА 700, 800);
  • Аудит підприємств України для цілей консолідації в звітність міжнародної групи компаній (МСА 700, 800);
  • Аудит грантів неприбуткових організацій (МСА800);
  • Аудит звіту про корпоративне управління (МСЗНВ 3000);
  • Огляд фінансової звітності (МСЗО 2400);
  • Перевірка податків (МССП 4400);
  • Проведення узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400);
  • Трансформація фінансової звітності підприємств, складеної за національними стандартами Україні у фінансову звітність, складену за МСФЗ або національними стандартами інших країн.

Консультаціі з оподаткування

  • Консультації з питань оподаткування в Україні по всіх існуючих податках і зборах;
  • Консультації з практики застосування міжнародних угод про усунення подвійного оподаткування;
  • Допомога у підготовці податкових декларацій та складання звітності;
  • Представлення інтересів замовника в державних органах, з питань податкового, бухгалтерського обліку та звітності;
  • Складання звіту та документації з трансфертного ціноутворення.

Консультаціі з бухгалтерського обліку

  • Ми завжди готові допомагати Вам відобразити в обліку будь-яку Вашу угоду чи операцію чи то за Національними П(С)БО чи то за МСФЗ.

Ведення бухгалтерського обліку

  • Розробка облікової політики;
  • Впровадження бухгалтерського і податкового обліку;