Аудиторські послуги за МСА

 • Аудит фінансової звітності складеної за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності (МСА 700, 800);
 • Аудит підприємств України для цілей консолідації в звітність міжнародної групи компаній (МСА 700, 800);
 • Аудит грантів неприбуткових організацій (МСА800);
 • Аудит звіту про корпоративне управління (МСЗНВ 3000);
 • Огляд фінансової звітності (МСЗО 2400);
 • Перевірка податків (МССП 4400);
 • Проведення узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400);
 • Трансформація фінансової звітності підприємств, складеної за національними стандартами Україні у фінансову звітність, складену за МСФЗ або національними стандартами інших країн.

Консультаціі з оподаткування

 • Консультації з питань оподаткування в Україні по всіх існуючих податках і зборах;
 • Консультації з практики застосування міжнародних угод про усунення подвійного оподаткування;
 • Допомога у підготовці податкових декларацій та складання звітності;
 • Представлення інтересів замовника в державних органах, з питань податкового, бухгалтерського обліку та звітності;
 • Складання звіту та документації з трансфертного ціноутворення.

Консультаціі з бухгалтерського обліку

 • Ми завжди готові допомагати Вам відобразити в обліку будь-яку Вашу угоду чи операцію чи то за Національними П(С)БО чи то за МСФЗ.

Ведення бухгалтерського обліку

 • Розробка облікової політики;
 • Впровадження бухгалтерського і податкового обліку;